XXVII. Lógyógyászati Kongresszus és Radiológiai Kurzus

XXI. Otthoni Szakápolási Kongresszus

26. Budapest Nephrology School

Nemzetközi Jogi Konferencia

Országos Hospice Értekezlet